Bukti Iman pada Allah SWT

Sedekah atau dalam bahasa Arab shodaqoh yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharapkan ridho Allah SWT dan pahala semata. Tidak hanya kegiatan yang baik untuk mendapatkan pahala, […]

Harta yang Berkah

Bagaimana caranya agar harta yang kita miliki semakin berkah, apakah ada tata kelola yang baik untuk mendatangkan keberkahan pada harta yang kita miliki. Ternyata untuk mendatangkan keberkahan tidak terlalu rumit, cuma dengan mengamalkan zakat, bersedekah dan berwakaf. Dari tiga amalan tersebut sudah terbukti dalam Islam akan mendatangkan keberkahan pada hartanya. Dalam mejadikan harta yang berkah, […]

Kontribusi Zakat untuk Negara

Dalam berzakat kita tidak cuma sekedar menjadi muzakki (orang yang wajib berzakat) saja. Kebaikan yang diberikan dan dapat dimanfaatkan oleh banyak orang itu pasti mempunyai kelebihan dan balasan dari Allah SWT. Zakat dalam agama Islam hukumnya adalah wajib tanpa terkecuali bagi orang yang mampu dalam segi finansial. Muzakki sebagai orang yang rela menyisihkan hartanya dan […]

Si Fakir Sang Penghuni Langit

Siapa sangka si Fakir yang kesehariannya hanyalah seorang pengembala domba ternyata disebut-sebut oleh Rasulullah SAW sebagai sang penghuni langit? Benar saja, ialah Uwais Al-Qorni seorang pemuda Yaman biasa yang dikenal miskin dan memiliki penyakit kulit. Meskipun demikian, kemuliaan akhlak dan baktinya Uwais Al-Qorni kepada Ibundanya itulah yang menjadi sebab begitu dimuliakannya Uwais Al Qorni baik […]

Dua Perkara Sederhana dan Utama di Sisi Allah

Rasulullah SAW bersabda: “Ada dua perkara yang tak ada suatu pun mampu melebihi keutamaan-Nya, (yakni) iman kepada Allah dan bermanfaat bagi ummat Islam.” Keistimewaan seorang muslim yang dengan ikhlas beriman kepada Allah SWT adalah dengan menjadi hamba-Nya yang bermanfaat bagi orang lain. Yakni, seorang hamba yang tak segan untuk turut membantu saudaranya meski Ia dalam […]

Tradisi Keilmuan dalam Islam

Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.   Ayat tersebut di atas […]

Peluang Sama, Masuk Surga

Dikisahkan Abu Firas bin Kaab Al-Islami adalah seorang pembantu Rasulullah SAW. Ia setiap harinya selalu membantu menyediakan kebutuhan Nabi Muhammad SAW, termasuk keperluan wudhu beliau. Semua pekerjaan yang menjadi tugasnya itu selalu ia laksanakan dengan perasaan ikhlas dan sabar. Abu Firas begitu menyadari bahwa ia sedang bersama orang yang paling dimuliakan di bumi ini, sehingga […]

Imam Ali bin Abi Thalib dengan Kezuhudannya

Imam ali adalah menantu Rasulullah SAW, yang terkenal karena kesalehan, kezuhudan, dan kedalaman ilmunya. Ia adalah khalifah keempat setelah Utsman bin Affan.   Dalam kitab Nahjul Balaghah, Imam Ali berpesan kepada kita:   “Barangsiapa diberi Allah SWT kekayaan, ia harus menggunakan dalam mengulurkan prilaku baik kepada kerabatnya, dalam menghibur, dalam membebaskan tawanan dan orang yang […]